تابستان باید زمانی باشد که بسیاری از افراد در خانه کار می کنند مامان فکر می کند که تجارت آنها اغلب ناآرام است و به دنبال فرصتی جدید می گردند. این خوب است اگر تجارت شما واقعاً ناگهانی باشد – اما شانس وجود دارد ، شما فقط باید از یک نگرش تازه به آنجا بروید و از آن بازدید کنید.

اگر اعتقاد دارید که دهان به دهان با قدرت در مورد شما بحث می کند ، این فقط کسری از مشتی است که یک وزوز بد می تواند بسته بندی کند. اطلاعاتی درباره نحوه وزوز مضر؟ بیش از وعده و زیر آوردن این شما را خواهد کشت. در اینترنت . این مهم است که در آژانس بازاریابی دیجیتال خود صادق باشید. بگویید چه کاری می توانستید انجام دهید. نه کاری که آرزو می کنید انجام دهید یا ادمین اینستاگرام  ممکن است قادر به انجام آن باشید. یک فرد باید اشتباه کند ، انجام دهد و خیلی بیشتر طرف قول بیشتر برای تحویل است.

دلیل شماره 1 – کسب درآمد عالی احترام به مقام مدیر Instagram. وقتی به چیزی می چسبید ، از انواع دیگر احترام می گذارید. هنگامی که از یک هیجان به هیجان دیگر می پردازید ، با ایجاد بدبینی نسبت به دیگران که تعجب خواهند کرد که چه مدت با تجارت کاملاً جدید دوام می آورید ، قبل از تغییر مانند گذشته ، مشاهده خواهید شد!

دلیل شماره 1 – این موارد باعث کسب توجه می شوند. وقتی به چیزی می چسبید ، احترام بسیاری از افراد را به وجود می آورید. هنگامی که از فرصتی به فرصت دیگر می چرخید ، بدبینی دیگران مشاهده می شود که متعجب خواهند شد که قبل از تغییر دوباره چه مدت با تجارت جدید دوام می آورید!

به طرز عجیبی ، جایگزینی منطق هنگامی که یک آمریکایی کتاب عادی (یا اتومبیلی) خریداری می کند که ممکن است با خود به کانادا بیاورد و در اینجا استخدام کند ، اعمال نمی شود. زمان واقعی این است که ارزیابی این موارد در مرز برای کانادا در مقایسه با فضای مجازی آسان تر است ، با این حال من نمی دانم که هیچ موردی از آمریکایی ها بابت کتابها یا اتومبیل هایی که این افراد برای آنها می آورند مالیات دریافت می کند ، تقریباً برای نیمی از سال 2010.

د) همه گزینه ها را قبل از چشم نگه دارید و سپس آنها را مقایسه کنید: سعی کنید تعداد بیشتری آژانس را کشف کنید و سپس آنها را براساس پیشنهادات آنها مقایسه کنید. مناسب ترین آژانس دیجیتال را مقایسه و انتخاب کنید. اکنون ، این ساده است. یا ، همه اینها است؟ هنگام انجام معاینه فقط اطمینان حاصل کنید که فقط ارائه دهندگان مورد اعتماد را در لیست خود دارید.

سپس ، مانند یاهو یا digg به موتور جستجو بروید. جستجوی محصول در داروخانه با برنامه عضویت ، بازی با برنامه وابستگی و. من برخی از شرکت ها را پیدا کردم که برای فروش محصول خود برنامه وابستگی را ارائه می دهند.

یک آژانس بازاریابی دیجیتال به منظور یافتن راه های مختلف برای بازاریابی محصولات بدون ارسال آگهی و چاپ تعداد زیادی آگهی تبلیغاتی ، تلاش می کند. شما می توانید موارد زیادی را پیدا کنید که آنها قادر به انجام آنها هستند. هر بار که نوع جدیدی از فناوری ظاهر می شود ، ممکن است بتوانند از روش جدیدی استفاده کنند.